Wat is de belasting op gokken in Zwitserland?

Belasting op gokhuizen
In overeenstemming met zijn hoofddoelen, streeft de LJAR ook ernaar om ervoor te zorgen dat een deel van de bruto gamingopbrengst (PBJ) wordt toegewezen aan de ouderdoms- en overlevingsverzekering (AVS) en invaliditeitsverzekering (DI). De gokhuisbelasting is een bedrag dat wordt geheven op de bruto-opbrengst van de landspelen en online geproduceerd door elk casino (verschil tussen de weddenschappen van de spelers en de wettelijke winsten betaald door het gokhuis).

Kansspelbelasting in Zwitserland anno 2019

Het belastingtarief is zo vastgesteld dat gokhuizen die volgens de principes van goed beheer worden beheerd, een passend rendement op het geïnvesteerde kapitaal verkrijgen. Het basistarief van PBJ-belasting in gokhuizen is 40%, geheven tot 10 miljoen Zwitserse frank. Daarna neemt het toe met 0,5% per miljoen extra frank van PBJ tot de maximale limiet van 80%. Het basistarief van de bruto-kansspelbelasting op casinospelen die online worden beheerd, is 20%, verzameld tot een totaal van maximaal CHF 3 miljoen van PBJ. De basistarief neemt vervolgens in 5 stappen toe tot de maximale limiet van 80% is bereikt.

De federale belasting geheven op type B casino’s op de PBJ gemaakt in de gokhuizen op het vasteland wordt ook verminderd als het kanton van implantatie een belasting van dezelfde aard heft. De vermindering komt overeen met de belasting geheven door het kanton, maar mag niet meer dan 40% van de totale belasting op gokhuizen vertegenwoordigen die toekomen aan de Confederatie.